Odwzorowanie TUG-2 w TUG-3

Zwielokrotnienie grupy jednostek podrzędnych TUG-2 w TUG-3, realizuje się wykorzystując tzw. przeplot bajtowy. Odwzorowanie to przedstawiono na rysunku 3.9.
TUG-3 składa się z 86 kolumn po 9 wierszy każda. Aby odróżnić TUG-3 zawierającą TUG-2 (opcja z wprowadzaniem sygnałów 2 Mbit/s) od TUG-3, która zawiera TU-3 z kontenerem VC-3 - wprowadzono tzw. wskazanie zerowe znacznika dla pierwszego z tych przypadków (Null Pointer Indication - NPI). Zajmuje ono trzy pierwsze bajty pierwszej kolumny grupy jednostek transportowych TUG-3 (pozostałe bajty tej kolumny stanowią dopełnienie).

Rysunek 3.9.Zwielokrotnienie TUG-2 w TUG-3.

TUG-3 może zawierać do 7 grup TUG-2. Poszczególne bajty NPI zawierają następujące bity:

gdzie X - bit nieokreślony
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wprowadzenia do TUG-3 strumieni 2 Mbit/s, drugą kolumnę stanowią bajty dopełnienia.
Każda z grup jednostek podrzędnych typu TUG-2 zawiera po trzy jednostki podrzędne TU-12. TU-12 zajmuje ogółem 36 bajtów - znacznik plus 35 bajtów kontenera VC-12 (4 kolumny po 9 bajtów).

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.