Odwzorowanie TU-12 zawierającej VC-12 w TUG-2

W grupie jednostek podrzędnych TUG-2 można odwzorować trzy jednostki podrzędne TU-12 zawierające kontenery wirtualne VC-12. Odwzorowanie to jest możliwe w sposób stały lub zmienny.
Na rysunku 3.8. pokazana została zasada odwzorowania trzech VC-12 w TUG-2. W trybie zmiennym kontenery te są dynamicznie rozmieszczane w ramce TUG-2. Ta dynamiczna alokacja jest możliwa dzięki dodaniu znacznika do każdego kontenera. Znaczniki te określają początek pozycji każdego VC w TUG-2. Każdy VC-12 wraz ze znacznikiem jest określany jako jednostka podrzędna TU-12. Jeśli podstawa czasowa VC różni się od podstawy czasowej TUG, to wszelkie zmiany pozycji VC powodują zmianę zawartości znacznika TUG.
Uwaga: ustawienie znacznika w stosunku do całej grupy TUG-2 jest stałe, niezależnie od pozycji VC.

Rysunek 3.8. Odwzorowanie jednostek TU-12 z kontenerami wirtualnymi VC-12 w TUG-2.

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.