Odwzorowanie sygnału 2 Mbit/s w kontenerze VC-12 w sposób synchroniczny bajtowy.

W przypadku odwzorowania sygnału 2 Mbit/s z synchronizacją bajtową, poszczególne kanały 64 kbit/s zawarte w strukturze tego sygnału, mają stałe pozycje w kontenerze VC-12 - pokazano to na rysunkach 3.7a i 3.7b. Istnieje tutaj możliwość dostępu do pojedynczego kanału 64 kbit/s, co jest zaletą tego sposobu synchronizacji, zwłaszcza w przypadku stosowania synchronicznych przełącznic cyfrowych. W tym trybie istnieją także dwa sposoby odwzorowania - tryb zmienny i tryb stały.
Układy pracy są jednak w tym przypadku bardziej skomplikowane niż dla opisanych uprzednio sposobów - asynchronicznego i z synchronizacją bitową. W trybie tym nie są potrzebne układy dopełnienia. Jednakże konieczne jest występowanie szeregu innych układów, takich jak:

Tryb pracy, o którym mowa, można stosować w sieciach synchronizowanych w multiplekserach SDH z wykorzystaniem sygnalizacji w kanale towarzyszącym CAS (Channel Asociated Signalling)(patrz rysunek 3.7a).
Na rysunku 3.7b. pokazany jest kontener VC-12 dla trybu odwzorowania sygnału 2 Mbit/s z synchronizacją bajtową ze wspólnym kanałem sygnalizacyjnym CCS (Common Channel Signalling). W tym przypadku także nie jest wymagany układ dopełnienia, ale niezbędne stają się:

Wymieniony tryb pracy może być wykorzystany w krotnicach SDH w sieciach synchronizowanych z sygnalizacją typu CCS. Można z wykorzystaniem tego sposobu odwzorowania transmitować także sygnały z sygnalizacją typu CAS, ale bez dostępu do kanałów 64 kbit/s. Związane jest to z brakiem dostępu urządzeń SDH do informacji sygnalizacyjnych.

Rysunek 3.7a. Odwzorowanie sygnału 2 Mbit/s z synchronizacją bajtową (30 kanałów telefonicznych z towarzyszącym kanałem sygnalizacyjnym)

Ogólnie można powiedzieć, że w trybie odwzorowania z synchronizacją bajtową możliwe jest dokonywanie przełączeń na poziomie kontenerów VC-12 jak i kanałów 64 kbit/s.
Tryb synchroniczny bajtowy nie jest sposobem całkowicie pozbawionym wad. Wymaga on bowiem dodatkowego przetwarzania, co w efekcie wprowadza opóźnienie przełączania. Opóźnienie to występuje wówczas, gdy zachodzi potrzeba powtórnego przetwarzania znacznika (125 us dla sygnału 2 Mbit/s i 250 us dla kanału 64 kbit/s).

Rysunek 3.7a. Odwzorowanie sygnału 2 Mbit/s z synchronizacją bajtową (31 kanałów ze wspólnym kanałem sygnalizacyjnym)

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.