Rysunek 3.3. Wprowadzenie sygnału 2 Mbit/s do modułu STM-1


Rysunek 3.4. Rola wskaźnika H4 w określeniu rozmieszczenia kontenerów VC-12 w wieloramce TU (140 bajtowej).


W strukturze ramki możliwe jest także wyrównywanie różnic przepływności strumieni 2 Mbit/s i to bez zmiany wielkości kontenera(tzw. właściwe dopełnienie - justification opportunity). Po dodaniu do kontenera VC-12 znacznika (informuje o położeniu w przestrzeni ładunkowej TU-12 pierwszego bajtu kontenera VC-12 - bajtu nagłówka toru (V-5)) otrzymujemy jednostkę podrzędną TU-12 (inaczej zwaną jednostką transportową). Funkcjonowanie znacznika wyjaśnione jest na rysunku 3.5.

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.