Zwielokrotnienie sygnałów synchronicznych

Mając do dyspozycji sygnał STM-1, można powiedzieć, że na tym poziomie sygnały są już synchroniczne. Wobec tego zwielokrotnienie odbywa się na znanej już zasadzie prostego przeplatania bajtowego. Istotne pozostaje to, aby struktura sygnału na wszystkich poziomach była taka sama. Na przykład rozważając sposób zwielokrotnienia sygnału STM-1 do poziomu STM-16, można stwierdzić, że możliwe są dwie drogi. Pierwsza, pośrednia przez poziom STM-4, a druga bezpośrednia - szesnastokrotna. W zaleceniu CCITT G.708 sformułowano wymaganie, aby sygnał STM-M był sformowany z sygnałów STM-N metodą przeplatania N bajtów (M > N). Wobec tego zwielokrotnienie sygnału STM-1 odbywa się poprzez przeplatanie po jednym bajcie z każdego źródła. Zwielokrotnienie sygnałów STM-4 polega na pobraniu grupy 4 bajtów z jednego źródła i przeplataniu jej z grupą 4 bajtów z kolejnego źródła sygnału wejściowego.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt. W trakcie zwielkrotniania sygnałów SDH zwielokrotniane są tylko kontenery zawarte w modułach transportowych STM-N, a nie całe moduły, bowiem nagłówek SOH jest tworzony od nowa. Na kolejnym rysunku został pokazany nagłówek modułu STM-4.
Porównując strukturę nagłówka SOH modułu STM-4, z nagłówkiem modułu STM-1 - zauważamy, że po zwielokrotnieniu sygnału STM-N jego nagłówek SOH otrzymuje nową postać.

Rysunek 3.17. Nagłówek sekcji (SOH) modułu STM-4.

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.