Funkcjonowanie znacznika kontenera VC-4 w module STM-1

Kontener wirtualny VC-4 wraz ze znacznikiem tworzy jednostkę administracyjną AU-4.

H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3

Rysunek 3.15. Bajty znacznika kontenera (AU) VC-4.

Na rysunku 3.15. pokazano bajty usytuowane w czwartym wierszu obszaru nagłówka sekcji, tzw. znacznika (AU). W praktyce pozycję kontenera VC-4 w module STM-1 wskazują bajty H1 i H2. Bajty H3 umożliwiają tzw dopełnienie ujemne. Znaczenie wszystkich bajtów znacznika jest następujące:

Wspomniano wyżej, że pozycja pierwszego bajtu kontenera w przestrzeni ładunkowej wskazywana jest przez bajty H1 i H2. Rozpisując bity tych dwóch bajtów otrzymujemy:

H1

H2

N N N N S S I D I D I D I D I D

Numer komórki przestrzeni ładunkowej modułu STM-1, w której znajduje się pierwszy bajt kontenera VC-4, zapisany jest w postaci dwójkowej przez dziesięć bitów - I D . Za pomocą tych dziesięciu bitów można zapisać liczby dziesiętne od 0 do 1023, znacznik jednak może przyjąć tylko wartości od 0 do 782, dla AU-4 i AU-3 oraz wartości od 0 do 764 dla TU-3.
Na kolejnym rysunku pokazano, w jaki sposób numerowane są komórki przestrzeni ładunkowej ramki STM-1.

Rysunek 3.16. Zasada numerowania komórek przestrzeni ładunkowej modułu STM-1.

Aby przybliżyć zasadę funkcjonowania znacznika kontenera, rozpatrzmy przykład wskazywania przez znacznik komórki o numerze 522 w jednej ramce, ze zmianą wskaźnika do numeru 523 w następnej ramce (dopełnienie dodatnie). Zawartość bitów bajtów H1 i H2 jest wówczas następująca:

 

H1

H2

 

N N N N S S I D

I D I D I D I D

522

0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
wzrost wskaźnika 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

523

0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Cztery bity N normalnie zawierają: 0 1 1 0. Jest to flaga nowych danych (nowy kontener VC-4). Jeżeli pojawią się nowe dane to, wystąpi inwersja tych bitów (1 0 0 1). Jeżeli są nowe dane, to w dziesięciu bitach I D zapisany jest numer komórki przestrzeni ładunkowej. Następnie sygnalizuje się już tylko zmianę wskaźnika o +/- 1, aż do czasu pojawienia się nowych danych. Jeżeli ulegnie on zmianie o +1 (przykład), to mamy do czynienia z dopełnieniem dodatnim. W przypadku dopełnienia dodatniego - wzrostu numeru wskaźnika, następuje inwersja bitów I, tzw. bity zwiększenia. Jeżeli numer komórki ulegnie zmianie o -1, to mamy tzw. dopełnienie ujemne. W przypadku dopełnienia ujemnego - obniżenie numeru wskaźnika, następuje inwersja bitów D, tzw. bitów zmniejszenia. W tym przypadku (i tylko w tym przypadku) w 3 bajtach H3 umieszczone będą bity informacyjne, które w pozostałych przypadkach wypełniają przestrzeń ładunkową modułu STM-1.

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.