Struktura kontenera VC-3 dla sygnału 34 Mbit/s

Strukturę wewnętrzną kontenera VC-3 przenoszącego sygnał 34 Mbit/s pokazano na rysunku 3.11.

Rysunek 3.11. Struktura wewnętrzna kontenera VC-3 dla sygnału 34 Mbit/s

Sygnał użyteczny jest w tym przypadku podzielony na trzy części (T1, T2, T3), z których każda składa się z:

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.