Odwzorowanie sygnału 34 Mbit/s w kontenerze VC-3 i wprowadzenie kontenerów VC-3 do STM-1

Dzięki zastosowaniu TUG-3 możliwe jest przenoszenie sygnałów o przepływnościach 34 Mbit/s oraz strumieni 2 Mbit/s. Dla sygnału 34 Mbit/s, do przestrzeni ładunkowej TUG-3 wprowadzana jest jednostka podrzędna TU-3 zawierająca kontener wirtualny VC-3 (patrz rysunek 1.2.). TUG-3 może przenosić, zawarte także w kontenerze VC-3, sygnały 45 Mbit/s (standard amerykański). Kontener VC-3 jest wspólny dla tych strumieni. Wykorzystanie kontenera VC-3 do przenoszenia strumieni 34 i 45 Mbit/s wynika z kompromisu pomiędzy USA i Europą w zakresie standaryzacji SDH. Jeżeli TUG-3 zawiera kontener VC-3, to dwa pierwsze bajty w pierwszej kolumnie (H1 i H2) zawierają znacznik kontenera VC-3, a trzeci bajt (H3) umożliwia realizację dopełnienia (patrz rys. 3.10.).

Rysunek 3.10. Struktura TUG-3 przeznaczonej do umieszczenia w niej kontenera VC-3

Bajty H1, H2, H3 oraz bajty nagłówka toru POH mają znaczenie analogiczne jak odpowiednie bajty dla kontenera VC-4.

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.