Włókna produkcji Draka Comteq


50um
62,5um
HiCap
MaxCap 150
MaxCap 300
MCVD
PCVD

Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.