Trakty światłowodowe na liniach energetycznych.


Słup linii 110kV.


Trakty światłowodowe na liniach energetycznych realizowane są w kilku technologiach.
OPGW - Optical Ground Wire
Przewody odgromowe linii energetycznych ze światłowodami umieszczonymi wewnątrz konstrukcji w tubach metalowych. Stosowane na liniach od 110 kV wzwyż.
OPCON, OPPC (Optical Phase Conductor), MASS – (Metalic Areal Self Supporting Cable)
Przewody fazowe ze zintegrowanymi tubami światłowodowymi stosowane na liniach niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Konstrukcje te same co w przypadku przewodów OPGW.


ADSS - All Dielectric Self Supporting Cable
Samonośne kable światłowodowe podwieszane, stosowane na liniach do 110 kV. Wykonywane są jako całkowicie dielektryczne.


ADL (All Dielectric Lashed), SkyWrap®
Kable światłowodowe owijane wokół przewodów fazowych lub odgromowych i/lub mocowane do nich przy pomocy oplotu z taśm lub sznurów.

Strona z serwisu Sławomira Pastuszki