ADSS - All Dielectric Self Supporting Cable

Samonośne kable światłowodowe podwieszane, stosowane na liniach do 110 kV. Wykonywane są jako całkowicie dielektryczne, dostosowywane do rozpiętości przęsła (wytrzymałość na rozciąganie zazwyczaj zwiększa się stosując grubszą warstwę włókien aramidowych lub kewlarowych).Montowane są najczęściej w osi słupów poniżej przewodów roboczych, ale również na poprzecznikach i ponad przewodami roboczymi. Mogą być umieszczane w kanalizacji kablowej i w ziemi, co znacznie upraszcza budowę linii.

Zalety: Wady


ADSS na linii 110kV.


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki