ADL (All Dielectric Lashed), SkyWrap®

Kable światłowodowe mocowane do przewodów fazowych lub odgromowych przy pomocy oplotu z taśm lub sznurów. Lekkie, o niewielkich średnicach, często z centralną tubą, projektowane w sposób nie powodujący znacznych zmian w obciążeniu słupów. Jako element nośny (wytrzymałościowy) wykorzystują przewody linii energetycznej.

SkyWrap® - produkcji AFL
Instalowane od 1982 roku, SkyWrap® są kablami światłowodowymi spiralnie montowanymi na przewodach odgromowych lub fazowych linii energetycznych. Specjalnie skonstruowana maszyna jest używana do owijania kabla przy zachowaniu ścisłej kontroli parametrów. SkyWrap® jest idealnym rozwiązaniem kiedy dostęp do linii jest utrudniony. Urządzenia do instalacji są lekkie i łatwe w obsłudze. Instalacja SkyWrap® na przewodzie odgromowym nie wymaga wyłączania linii. Istnieje technologia umożliwiająca instalację kabla na przewodzie odgromowym linii energetycznej pod napięciem w trakcie normalnej eksploatacji linii.Odgałęzienie od ADL na linii 15kV do klienta podłączanego kablem kanałowym. Widoczne są czerwone izolatory przy zejściu ADL z przewodów fazowych, zapas kabli umozliwiający wykonanie spawów w samochodzie na dole pod słupem i metalowa osłona złącza.Zalety:
Wady:

ADL na przewodzie odgromowym linii 110 kVUszkodzone oploty ADL powodują zwarcia na linii energetycznej i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Strona z serwisu Sławomira Pastuszki